Vásárlási feltételek

Webáruház adatai

Az Ön által vásárolt termékek eladója a Gekko Immobilien Kft. Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

Székhely: 6724 Szeged, Tündér utca 28. III. em. 9. (iroda, ügyfeleket nem fogad)
Telephely: 6728 Szeged, Fonógyári út 8.
Képviselő: Lajos János
Adószám: 13647270-2-06
Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-016518
Bankszámlaszám:
Telefonszám: 06-20/923-2196
E-mail: info@gekkoimmo.hu

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A Gekkoimmo.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék a Gekkoimmo.hu segítségét. Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A megrendelt termékeket személyesen a telephelyünkön (6728 Szeged, Fonógyári út 8.) tudja átvenni, kérés esetén azokat kiszállítjuk Önnek.

A szerződés, rendelési folyamat

Megrendelő megrendelése elküldésével a Gekko Immobilien Kft. vásárlójává válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli visszaigazolása után tekinthető véglegesnek. Megrendeléseket fogadunk e-mailben is. A kiválasztott terméket a ”Kosárba” ikonnal a kosárba tesszük, mely az oldal jobb felső részében mutatni fogja a megrendelt termékek mennyiségét. Amennyiben mindent kiválasztottunk, a Kosarunkban a ”Vásárlás”-ra kattintunk. Ekkor megjelenik a ”Megrendelő Űrlap”, itt választhatjuk ki először a Szállítás módját, hogy személyesen a Fonógyári úton vagy házhozszállítással szeretnénk e megkapni a terméket. Webáruházunkban csak előreutalási lehetőséggel lehet fizetni. A megrendelt termékek összesített árának 50%-át foglalóként kell elutalni, hogy a termékek beszerzése és kiszállítása megkezdődjön. A szállítás vagy átvétel idejében a hátralévő 50% fizetésére kerül sor. Amennyiben minden adatot kitöltött és elfogadta az általános szerződési feltételeinket, kattintsunk a ”Rendelés Küldése” gombra. Megjelenik a végleges rendelésünk, majd amennyiben e-mailben megerősítettük rendelését, megkezdheti a foglaló tranzakcióját. Az adatbeviteli hibák javítására a ”Rendelés Küldése” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Kérjük, nézze át megadott számlázási címét, a megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát. Adatvédelem: birtokunkba jutott, a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, és semmilyen formában nem adjuk tovább harmadik félnek. A megrendelést számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a rendelés küldéséért. A Gekko Immobilien Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a termékek illetéktelen megrendelésével keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben. A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar. A fentiek szerint megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Gekko Immobilien Kft. iktatja, így az a későbbiekben is hozzáférhető lesz.

Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei

A Gekko Immobilien Kft. Webáruházában megrendelt termékeket térítésmentesen átvehet személyesen telephelyünkön, illetve házhozszállítás esetén egyénileg kalkulált árat állapítunk meg, melyet a megrendelő írásos beleegyezésével számítunk fel.

Jótállás, szavatosság, garancia

Az 1959, évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít (tartós fogyasztási cikk esetében 3 év), amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti. A 151/2003. Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre a Gekko Immobilien Kft. 1 éves jótállási kötelezettséggel tartozik. Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabályoknál kedvezőbb feltételeket vállal, melyeket a Gekko Immobilien Kft. köteles vásárlói számára is biztosítani. Az egy évesnél hosszabb garancia pontos feltételeit a termékek jótállási jegyén olvashatják. Kérés esetén ezeket a feltételeket előre is megismertetjük kedves vásárlóinkkal. A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A Gekko Immobilien Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a Gekko Immobilien Kft. kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Gekko Immobilien Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól. A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvényköny illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Gekko Immobilien Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Gekko Immobilien Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletet kiegészült a 213/2008 (VIII.29) Korm. Rendelettel, mely 2008. szeptember 1-től hatályba lépett. A garanciális ügyintézésből visszaérkezett termékeket az értesítést követő 21 napig tároljuk. Az át nem vett termékekért a 21. napot követően napi 1000ft tárolási díjat számítunk fel. A 180 napig át nem vett termékeket, illetve ahol a tárolási díj már meghaladja a termék értékét, nem tároljuk tovább. A tárolás megszűnéséről külön értesítést nem küldünk. A termék illetéktelen megbontása, módosítása hardveres vagy szoftveres módon, a gyári specifikációtól eltérő, illetve nem a rendeltetésének megfelelő célokra történő felhasználása a jótállás érvénytelenítését vonhatja maga után. Azok a hibák, melyen az eladáskor nem voltak a termékben, hanem később keletkeztek, nem tartoznak a jótállás körébe, pl. villámcsapás vagy más elemi kár, hálózati túlfeszültség.

Jogérvényesítés

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta –e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat. Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el. A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A Gekko Immobilien Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. A Gekko Immobilien Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 60 napon belül elvégezze. A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse a fent található elérhetőségeinket.

Az elállás joga

A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben a Gekko Immobilien Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte, a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ilyen szolgáltatás például az igénybejelentés a hálózati szolgáltató felé és az egyéb szolgáltatások. A Gekko Immobilien Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik. A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát: ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta, olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: kérésre összeállított rendszerek)

Amennyiben a 8 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretne, kérjük, hogy a termék - elállás bejelentési határidején belüli - visszajuttatása mellett írásban nyilatkozzon a szerződéstől való elállási szándékáról, a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.

Szerzői jogok és hivatkozások

A Gekko Immobilien Kft. weblapján (www.gekkoimmo.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Gekko Immobilien Kft. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. A www.gekkoimmo.hu-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

Egyéb feltételek

A Gekko Immobilien Kft. Webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Gekko Immobilien Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.gekkoimmo.hu akadálytalan működését és a vásárlást. A Gekko Immobilien Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Gekko Immobilien Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, a Gekko Immobilien Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a megrendelését. A termék szakszerű üzembe helyezését megfelelő óvatossággal, szakember segítségével végezze! A szakszerűtlen üzembe helyezés megvonhatja a termék garanciáját.

A vásárló panaszával, észrevételével a következő szervekhez fordulhat

Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Felügyelőségvezető: Petrik Sándor Cím: 6721 Szeged, Tisza L. krt. 11.